Vårt misjonsarbeid

Visjon og strategi


«Vi vil etterfølge Jesus, gjøre Ham kjent og vise Guds kjærlighet i praksis.»

Vi står nå innfor den største innhøstningen av mennesker for Guds rike som verden noen gang har sett. Den store utfordringen er å nå de områdene og de folkeslagene som fremdeles ikke har hørt evangeliet.  De gledelige nyhetene er at dette er mulig å oppnå i den tiden vi lever i. Menighetsplanting har vist seg å være den mest effektive måten å utføre Jesus befaling om å gjøre disipler av alle folkeslag.

Vi og våre partnere fokuserer spesielt på å plante menigheter primært i områder hvor menneskene i stor grad er ukjent med evangeliet. For å utdanne og istandsette arbeidere til dette, vil vi i samarbeid med lokale partnere starte og drive bibelskoler og ha seminarer og konferanser hvor lokale pastorer, ledere og andre blir utrustet til å plante, utvikle og drive nye menigheter. Skal de lykkes, må de sendes ut og få god oppfølging.

Forkynnelsen av evangeliet må også følges opp med praktisk hjelp til hele menneskets behov. Dette gjelder materiell og emosjonell omsorg, helse, utdanning, arbeid og husrom. Vi kanaliserer våre ressurser til bistandsarbeid der vi er engasjert i trening og menighetsplanting.

Ledelse i Norge

Credokirkens misjons- og bistandsarbeid ledes av Per Ove Berg, som er medpastor i menigheten. Han har det overordnede ansvaret for alt internasjonalt arbeid, og besøker de ulike satsningsområdene regelmessig. Han har forkynt evangeliet og trent ledere i mange nasjoner, og har bl.a. jobbet med menighetsplanting i Brasil.

Per Ove reiser også mye til de kurdiske områdene av Nord-Irak, hvor det har åpnet seg mange dører.

Hovedpastor, Olav Rønhovde, var leder for menighetens misjonsarbeid i perioden 1997-2013, og har undervist pastorer og ledere i mange nasjoner. Dette engasjementet lever videre og er med og holder brannen og visjonen levende blant de mange medlemmene i Credokirken som har et hjerte for at folkeslagene skal få høre de gode nyhetene om Jesus.

 

India

Vårt misjonsarbeid

I India drives et omfattende misjons- og bistandsarbeid i nært samarbeid med Nordhordland Bibelsenter.

Vi har to hovedbaser; en i Jammu og en i Amritsar. I Jammu driver vi
bibelskole for menighetsplantere og ledere, 12-årig skole for ca. 450 barn fra slummen, barnehjem og sysenter.

I Amritsar driver vi også bibelskole ut i fra samme modell. Til sammen har disse tjenestene startet langt mer enn 150 menigheter som er lokalisert i ni ulike stater i Nord-India.

David E. fra Nordhordland Bibelsenter er ansvarlig fra norsk side for arbeidet vi har i Nord-India, og gjennomfører mange reiser med team hvert år for ungdommer og voksne.

 

Midtøsten

Vårt misjonsarbeid

Her er Credokirken spesielt engasjert i de kurdiske områdene av Nord-Irak, med støtte og trening av MBB (Muslim Background Believers) og nødhjelp til flyktninger - både historiske kristne, yezidier og muslimer – som har blitt rammet av ISIL sin krigføring og terror. Per Ove (bildet) har også reist regelmessig til Egypt for å trene ungdommer og studenter blant evangeliske kristne.

 

 

Afrika

Vårt misjonsarbeid

Elisiv og Jan Erik Stenersen har vært misjonærer i Afrika siden 1977, og den nåværende perioden begynte de på i 2004. De har base i Kiambu i Kenya, og arbeidsområdene deres er trening, utrustning og oppfølging av menighetsplantere på bibelskoler, kurs og seminarer – med hovedfokus på unådde steder og folkegrupper. Trening og oppfølging er hittil gjennomført i 10 land, fra Sør-Afrika til Sudan. I tillegg er det treng menighetsplantere, pastorer og ledere i ytterligere fem land. Hundrevis av nye menigheter er startet.

 

Andre viktige hjertesaker: El Shaddai Children’s Centre, som gir tidligere gategutter et trygt hjem og mulighet for utdannelse. Støtte i form av utstyr og ekspertise til yrkesskolen Word of Faith Community College for underprivilegerte ungdommer.

 

 

 

Filippinene

Vårt misjonsarbeid

Kjersti og Erik Tronrud flyttet til Filippinene sammen med sine tre døtre i 2001. De er med-pastorer i menigheten New Life Christian Center, Port Area (Metro Manila), og bærer på en visjon om å trene filippinere og misjonærer fra hele verden til misjonsarbeid i 10/40 vinduet. For Kjersti og Erik er Filippinene det perfekte utgangspunkt for videre arbeid i Asia. De reiser regelmessig på teamturer, hvor de underviser i menigheter og på bibelskoler. I New Life Christian Center i Manila er de ledere for den internasjonale avdelingen for misjon.

 

 

Organisering

Credokirken har en omfattende samarbeidsmodell, og vi har derfor valgt å kanalisere midler til bibelskoler, menighetsplanting og ledertrening gjennom organisasjonen Share Mission Network. Her er flere menigheter, enkeltpersoner og bl.a. Troens Bevis Verdensevangelisering med og støtter noen av våre menighetsplantere.

Bistandsarbeidet, skole for fattige barn, barnehjem, nødhjelp, helsetiltak og næringsutvikling kanaliseres gjennom organisasjonen Share Mercy.

 

 

Familier i Credokirken på internasjonalt oppdrag

 

Fam. Olsen i Tyskland

Vårt misjonsarbeid

Anne-Jorunn og Olaf Olsen opplevde et kall fra Gud om å nå tidligere Øst-Tyskland med evangeliet, og sammen med de to sønnene sine flyttet de til Dresden i oktober 2005. Dresden ligger midt i det «kristne Europa», men har 70 % bekjennende ateister. I flere år har Anne-Jorunn og Olaf vært en del av lederteamet i menigheten Vineyard Dresden, og de har blant annet bygget opp og ledet bønnearbeidet og sjelesorgarbeidet.

 

I januar 2014 startet de «Healing Rooms» (HR) i Dresden. HR er et internasjonalt arbeid, og det finnes utallige slike «helbredelsesrom» rundt om i verden, der mennesker kan komme og bli bedt for til både fysisk og indre helbredelse. Anne-Jorunn og Olaf har med seg et solid team av medarbeidere som kommer fra en rekke ulike menigheter i byen.

Powered by Cornerstone