Besøk av Andy Mason

Besøk av Andy Mason

Søndag 11. mars taler Andy Mason i Credokirken. Han er en inspirerende forkynner fra Bethel, Redding, og har bl.a. skrevet boken "God with you at work (Heaven in business)". Velkommen til en spennende søndag!

Powered by Cornerstone